Samarbejde med Gildhøj Privathospital(GHP)

Hvis en af Vores fysioterapeuter under en undersøgelse eller behandling i en sundhedsordning vurderer, at den pågældende patient har behov for lægekonsultation, scanning eller lignende, har patienten mulighed for hurtigt at blive undersøgt yderligere på Gildhøj Privathospital, f.eks. med fuld dækning igennem sin sundhedsforsikring, eller med egenbetaling, hvis patienten ikke har en sundhedsforsikring.

Gildhøj Privathospital samarbejder med alle forsikringsselskaber på nær Codan.

Proceduren vil være sådan, at patienten kontakter sit sundhedsforsikringsselskab og evt. egen læge for at få bevilling og evt. henvisning i orden.

Fysioterapeuten kontakter derefter en sekretær på Gildhøj Privathospital pr mail og beskriver medarbejderens navn, problematik og hvilken læge patienten evt. ønsker at blive undersøgt af, eller om patientens ønskes direkte til relevant billedediagnostisk undersøgelse, hvis dette er muligt, afhængigt af sundhedsforsikringsselskabets procedure.

Gildhøj Privathospital kontakter derefter medarbejderen og tilbyder første mulige tid til relevant undersøgelse i henhold til gældende samarbejdsaftale imellem os og Gildhøj Privathospital.

Samarbejdet går begge veje:

Hvis patient, der er undersøgt eller opereret på Gildhøj Privathospital, vælger at blive genoptrænet hos os, skriver den pågældende læge fra Gildhøj Privathospital en kort genoptræningsplan i journalen, og så giver lægen journalen til patienten eller sender journalen på sikker mail til os.

Vores fysioterapeuter kontakter henvisende læge på Gildhøj Privathospital pr. mail, hvis ”normalt” genoptræningsforløb ikke kan følges, i forhold til de retningslinjer, som lægen har skrevet i genoptræningsplan, eller hvis fysioterapeuten vurderer, at patienten afviger fra ”det normale” ved f.eks. tests, palpation eller inspektion.

Hvis lægen, fysioterapeuten eller begge fagpersoner ikke mener, at problemet kan løses ved kommunikation pr. mail, kan fysioterapeuten se på en liste, hvornår henvisende læge er i ambulatoriet på Gildhøj Privathospital, og booke en tid med den pågældende patient i et lokale ved Gildhøj Privathospitals indgang 2. Inden behandlingen i det pågældende lokaler udføres, kontakter fysioterapeuten den pågældende læge pr. mail, og lægen bekræfter, at lægen kan afsætte få minutter til at tilse patienten i behandlingsrummet, og i samråd med fysioterapeuten og patienten aftale det videre forløb.